Kabinet weigert lijst moskeeën bekend te maken

Afwachten. Nu gaan we zien aan wiens kant de overheid staat…

Nou, ik heb er een hard hoofd in. Volgens mij is het al jaren geleden gepland dat dit zo zou verlopen maar ik bemoei niet:

Vrij Nederland:

In Rotterdam, mijn stad. AD.nl:

Hinderlijk aan de situatie in Rotterdam vind ik, dat ik Ahmed Aboutaleb helemaal niet heb gezien in deze, en ook Ahmed Marcouch niet. Waar zijn de heren van DENK en Geert Wilders? Geert is toch tegen onfatsoenlijke moslims? Waarom onderneemt hij dan zelf niks om deze Marokkanen fatsoenlijk te houden?

Vandaag in EenVandaag gelezen:

Er zullen best wel vredelievende salafisten bestaan maar eigenlijk vertrouw ik deze zaak voor geen meter, geen millimeter niet. Vanwege het volgende:

Koran, soera 3:28 — Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen wederkeren.

Het is geen toeval dat het salafisme de Marokkaanse gemeenschappen van Nederland en België treft want ze hebben hun targets heel zorgvuldig uitgekozen en hun missie lang van te voren gepland met gebruikmaking van professionals. In Duitsland de Turken, in Frankrijk de Algerijnen en in het Verenigd Koninkrijk de Pakistanen. Dit kan toch geen toeval zijn? In Suriname, een van onze invloedssferen, zijn ze met Javanen bezig.

Allemaal afgesproken werk dus, ik kan er niets anders van maken. Als er meesterlijke overheden zijn in het niet nakomen van afspraken en eenzijdig verbreken van overeenkomsten dan zijn het de onze wel. Dat weet ik vanuit ons koloniale verleden, of zie ik dat verkeerd?

Dus waarom weigeren ze dan alle banden met Saoedi Arabië en de andere Golfstaten in het belang van het eigen volk te verbreken?

Nu maar afwachten dus… Hoe lang dit volksverraad nog zal duren en welke prijs ze ons, het volk, willen laten betalen voor deze situatie.