Steven Brown en Micha Kat over Brexit

Ik ken deze mannen niet maar vind ze wel interessant. Moet je luisteren:

Gesprek drs Micha Kat en ing Steve Brown over de gevolgen van Brexit mede door internet en weblogs zoals o.a Revolutionair Online http://revolutionaironline.com en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir https://stevenbrownsblog.wordpress.com.