De programmeerbare geest – Dr Bruce Lipton

Voor 95% zijn we onszelf niet maar zijn we geprogrammeerd. Slechts 5% in ons komt van persoonlijke wensen, verlangens en aspiraties.

En 70% van die programmering ondersteunt ons niet op de weg naar geluk en bevrediging in het leven…