THE DANCING DEAD” – DANIEL CLOUD CAMPOS

Van Daniel “Cloud” Campos (geboren op 6 mei 1983) is een van de betere dansers uit Los Angeles, regiseur en bij gelegenheid acteur uit San Diego, California.

When a Cloud moves, it’s always shifting and changing forms and it’s creating art on the sky; when I dance, the floor is the sky and I’m the Cloud creating art.

‘Wanneer een Wolk beweegt, is het altijd schuiven en veranderen van vorm en het creëren van kunst op de hemel; Wanneer ik dans, is de hemel de vloer en ben ik de Wolk die kunst maakt.’

Een meesterwerkje, dit moet hij vaker doen…