Voormalig minister van Defensie spreekt zich uit

Paul Hellyer, de voormalige minister van Defensie van Canada spreekt zich uit ‘The end game is a new world order’.

In deze toespraak benoemt hij een aantal historische beslissingen en de beïnvloeding van politieke macht, die voor het publiek verborgen werden gehouden.

Door deze beïnvloeding (manipulatie) hebben zich organisaties gevormd die de VS de laatste decennia hebben bestuurd. Deze organisaties zijn erop uit om één ongekozen wereldregering te vormen die geen verantwoording hoeft af te dragen over de door hen gemaakte beslissingen.

Na WW2 zijn vele actieve en prominente Nazi-leden en wetenschappers naar de VS overgebracht (m.b.v. operatie Paperclip). Deze personen kregen een nieuwe naam, een nieuwe achtergrond en hooggeplaatste functies in de militaire en burgerlijke bovenlaag van de macht.

In 1940 (!) besloot de Council on Foreign Relations dat Hitler de oorlog zou gaan verliezen. Aangezien Hitler werd gefinancierd door de Bank of England en the US Federal Reserve was de CFR in staat hierover te beslissen.

De CFR is verbonden met meerdere organisaties zoals met Bilderberg en met de Trilaterale Commissie. Deze drie organisaties noemt Paul Hellyer de wortel van de Cabal (cabal=kliek).

Verder omvat de Cabal het bankenkartel, het oliekartel, de multinationals, diverse intelligence agencies en een enorm grote hoeveelheid Amerikaanse militairen. De afgelopen halve eeuw hebben zij de VS bestuurd met de president als “talking head” en een Congres dat geen idee had hoe het systeem in elkaar zit.

Na WO2 werd door hen een nieuwe tactiek bedacht: in plaats van militaire middelen gingen ze gebruik maken van het monetaire systeem om de diverse landen te laten crashen tot het punt waarop de bevolking uiteindelijk helaas een militaire regering moest accepteren.

Ook gingen zij gebruik maken van handelsovereenkomsten. In feite zijn dit echter geen handelsovereenkomsten, maar een overdracht van macht van het gekozen, democratische parlement naar het bankenkartel en de multinationals. Het ISDS meganisme maakt het mogelijk dat als een provincie of gemeente beslissingen zal nemen die de winst van een buitenlands bedrijf benadeelt, de regering van dat land vervolgens zal worden aangeklaagd voor de gederfde inkomsten.

(in de video vanaf 7:12 min.)

Dat je hierover nagenoeg niets in de officiële kanalen hoort of leest, komt omdat deze worden gecontroleerd door een Bilderberger.

Bron: TTIP – alarm op Facebook…