Lerarentekort leidt tot steeds grotere problemen

Er is geen land waar onbevoegd lesgeven zo gemakkelijk is als in Nederland…

Geregeld staan onbevoegde docenten voor de klas om een gat op te vullen. Want er zijn steeds minder studenten die kiezen voor de lerarenopleiding. Het beroep wordt slecht betaald, heeft een hoge werkdruk en staat laag in aanzien, vinden studenten…