Merendeel gemeentes levert te weinig huishoudelijke hulp

Ruim drie kwart van de gemeenten voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin huishoudelijke hulp wordt geregeld, niet goed uit.

De gemeenten houden zich niet aan de uitspraak die de Centrale Raad van Beroep afgelopen mei deed, stelt vakbond FNV na eigen onderzoek.

“Het blijkt dat 77 procent van de gemeenten zich niet houdt aan de wet en de juridische test niet doorstaat. Dat betekent dat inwoners niet de zorg krijgen die ze nodig hebben”, zegt Sarah Dobbe van FNV.

Afgelopen mei bepaalde de Centrale Raad van Beroep na drie rechtszaken dat gemeenten onder de Wmo de huishoudelijke hulp moeten leveren die nodig is bij ouderen. Gemeenten mogen een verzoek niet weigeren omdat zij moeten bezuinigen.