Laatste woord Geert Wilders – Rechtbank 23 september 2016