De grimlach, religie en vluchtelingen

De sociale media minder hatelijk ervaren de laatste weken, hoewel niet van groepen veranderd. Dit was de ‘oogst’:

Wanneer mensen grappen beginnen te maken, dan is de pijn voor het grootste deel gezakt. De imam en de politiek zijn dan zo ongeveer aan de beurt:

En internationaal is het nog steeds knudde: