Extremisme. Welke ben jij?

En nu, vanuit dezelfde bril maar dan met elke keer een andere schmink op…

Zo begon het in de groep. Een Vlaamse groep op Facebook waar nog al wat heen en weer gaat op het gebied van nieuws, politiek en de dagelijkse portie anti-islam. In politieke groepen waar ieder zo vrij mogelijk is om uit te spreken wat op het hart ligt, is het islamonderwerp onvermijdelijk.

Reacties:

Eerste: Ik ben geen narcist, maar ik masturbeer soms voor de spiegel.

Tweede: Ik heb niks tegen gelovigen, maar sommige van hun redeneringen zijn een belediging voor het menselijk intellect.

Derde: Alie, ik snap niet waarom je zulke polls zou posten? De 4 keuzes zijn sowieso echt alle 4 kort door de bocht. Ik snap ook niet dat iemand stemt zonder verdere uitleg.

Ik kan hier weinig tot niets mee omdat de bij voorbaat al vast staat.

Vierde: Belachelijke poll!

Vijfde: ik kan me hier niet in terug vinden… ik vind eikels maar eikels…

Zesde: Geen van alles. Ik ben niet gelovig. Maar respecteer iedereen in zijn geloof of overtuigingen. Zolang men geen mensen uitsluit of zelfs van het leven berooft. Ben tegen fysiek en verbaal geweld.

Zevende: Iemand die serieus achter 1 van die standpunten staat, is werkelijk kansloos.

Achtste: Ik heb niets tegen moslims, ik ben geen antisemiet, ik heb niets tegen zwarten, ik ben geen racist, we zijn allemaal mensen met verschillende culturen en tradities, met verschillende talen en kleuren, met verschillende landen en grenzen. met verschillende talenten en fysieke mogelijkheden, met verschillend geloven en wetenschappen, ik respecteer iedereen ongeacht kleur taal en geloof/religie, maar respecteer vooral mensen die je in je waarde laten in plaats van andere slecht te praten of uit te schelden omdat iemands geloof/cultuur/traditie niet in hun straatje past.

Negende: De keuzes zijn nogal dwingend en beperkt. Ik kan er niks mee.

Tiende: Ik heb niets tegen polls, maar vul ze gewoon niet in.

Elfde: Zelf denk ik dat Alie heel goed over deze poll heeft nagedacht.

Twaalfde: Mijn antwoord staat er niet tussen.

Dertiende: Wat is dat voor een poll? Echt ziek in je hoofd, ik heb er geen andere woorden voor. Blijf van de drugs af!

Alie Sastromertopo: Okee, we zijn nu 20 uur verder en met meerdere reacties. Hier de uitleg:

Op de middelbare school leerde ik over het fascisme. Eerst over Italiaans fascisme onder Benito Mussolini en daarna over de nazi’s onder Adolf Hitler.

Op het HBO waren psychologie, pedagogiek, orthopedagogiek, methodiek, psychiatrie en communicatieleer kernvakken. En daar werd me bewust gemaakt van denk- en gedragspatronen van mensen.

Dus heb ik sinds 2 jaar geleden, dat ik deelnam aan politieke groepen op Facebook de belangrijkste denkpatronen van het fascisme zoals het me op de middelbare school is aangeleerd op een rijtje gezet.

Alie Sastromertopo: Okee, hier komen ze:

 1. Het uitgangspunt dat de groepering waartoe men behoort, wordt gezien als superieur en boven alle andere mensen staande.
 2. Een of meerdere groeperingen buiten de eigen groepering worden gezien als oorzaak van al het kwaad in de wereld en dus reden om die groepering(en) te demoniseren, discrimineren en bij kans zelfs aan te vallen.
 3. Kicken op klassieke geschiedenis om de kronkels aangegeven bij punten 1 en 2 te rechtvaardigen.
 4. Hebben geen moeite met liegen over hetgeen ze werkelijk in geloven.
 5. Op niks gebaseerde theoriën boven de wetenschap te stellen.
 6. Een of meerdere magische tover(eigenlijk scheld)woorden voor andersdenkenden.

Alie Sastromertopo: De 4 aangegeven uitspraken zijn de standaarduitspraken van hedendaagse fascisten/racisten.

 • Conclusie: De fascisten zijn een zeer kleine minderheid in deze groep. 7 van de ruim 1.100 leden.

Niks tegen zwarten hebben, zijn de extreem nationalisten. White Pride en Ku Klux Klan en zo… Niks tegen moslims hebben, zijn de Zionisten (van de Evangelische Kerk). En hier zitten geen joden tussen! Geen antisemiet, zijn de salafisten, Wahabieten en jihadi’s. De moslimfundamentalisten. Geen racisten, zijn de vernieuwde Black Awareness die niets meer te maken heeft met emancipatiestrijd. De uiting hiervan zagen we terug in de massamedia in de vormen van de anti-Zwarte Piet en Black Lives Matter in Amerika.

En alle 4 hebben problemen met joden. Superfascisten en -racisten ook dus…

Veertiende: Vraag dan gewoon of je fascist bent of niet?

Alie Sastromertopo: De meerderheid weet niet eens dat ze fascistisch bezig zijn.

Veertiende: Alie, dus mensen die op de poll hebben gestemd zijn fascisten?

Alie Sastromertopo: Jep, met of zonder dat ze het zelf door hebben.

Vijftiende: Ik meende dat het Fascisme een politieke ideologie is welke gestoeld is op autoritair nationalisme. Naar mijn mening is dat toch echt wat anders dan de hierboven gestelde pollvragen .

Alie Sastromeropo: Vijftiende, de witte leugen? Taqiyya? Het uniform onder de burgerkleding?

Hierbij ga ik niet uit van definities maar uit van denk- en gedragspatroon.

Vijftiende: Wat bedoel je met ‘witte leugen’ ? En mijn welgemeende excuus voor mijn mogelijke onnozelheid, maar het uniform onder de burgerkleding? Is dat een metafoor voor … ?

Alie Sastromertopo: Die 3 uitdrukkingen betekenen alle 3 hetzelfde. Het uniform onder de burgerkleding is hoe Benito Mussolini het noemde. Maar ook de Italiaanse regering die het leger niet durfde in te zetten tegen hem vanwege de mogelijke uniformen onder de legeruniformen.

Vijftiende: Goed, denkpatronen en gedragspatronen, wanneer het Fascisme als voorbeeld gebruikt wordt om bijvoorbeeld racistische denkpatronen te definiëren begeven we ‘onszelf’ op een precair vlak.

Dat omdat een voldongen racist per definitie geen Fascist behoeft te zijn.

Met andere woorden: Een diep religieuze christen kan als liberaal een absolute racist zijn en echter zich niet kunnen vinden in de politieke ideologie van een autoritair nationaal bestuur.

Alie Sastromertopo: Dat is taqiyya, of een witte leugen. Geef het maar een naam.

Zestiende: Ik kan er bitter weinig van maar een ervan is echt gevaarlijk in gedachte met de poll van ‘alle joden moeten dood.’ Ik vind, sorry, dit niet kunnen.

Vijftiende: Is de vraag het probleem? Of het antwoord en bevestiging van de polldeelnemer zorgwekkender?

Nadat wanneer de vraag dient om te ‘toetsen,’ is het in mijn optiek een onderzoeksvraag.

De wijze hoe topic en poll schepper hier verder mee omgaat is natuurlijk de vraag.

Zeventiende: Oneens. De doodsverwensingen jegens joden komt niet slechts voor bij fundamentalistische salafisten, deze zijn zonder meer ook te vinden zowel bij christelijken, dan wel bij atheïsten, dan wel bij andersoortige (religieus) racistische antisemieten.

Alie Sastromertopo: Dat klopt, en van elke groep heb ik de meest gehoorde genoteerd. Ik heb ook aangegeven dat alle 4 problemen hebben met joden.

Vijftiende: Ok, dan ben ik nog steeds van mening dat dit geen Fascist maakt. Dat omdat de Fascist Mussolini geen racist noch een antisemiet was. Hij stond de politieke ideologie van het nationaal Fascisme voor. Dat is toch echt totaal wat anders dan Hitler’s en Nazi Duitsland’s politieke ideologie het nationaal-socialisme was.

Er zitten belangrijke verschillen tussen deze 2 ideologieën. Het is echter wel zo dat Hitler zijn ideologie afkeek van het Italiaans Fascisme en er een racistische antisemitisch sausje overheen goot.

Alie Sastromertopo: Klopt wat je zegt, maar dat is niet meer de betekenis die het tegenwoordig heeft.

Negerslavernij heette vroeger ook zieltjes van barbaren redden, en tegenwoordig noemen we dat toch echt anders.

Definities geven alleen maar verwarring omdat de betekenissen beweeglijk zijn. Denk- en gedragspatronen zijn denk- en gedragspatronen.

Achttiende: Je maakt alleen de klassieke fout om de naoorlogse term ‘fascisme’ te verwarren met het staatkundig systeem ‘Fascisme’ Alie.

Termen en definities veranderen, maar als staatkundig politieke vorm heeft Fascisme nog steeds dezelfde uitgangspunten ongeacht je definitie van de term… Ze zijn simpelweg niet een en dezelfde.

Zowel het Italiaanse- als bijvoorbeeld het Nederlandse volks-fascisme kende helemaal geen rassenwetten waarmee een link naar racisme direct de prullenmand in kan.

Alie Sastromertopo: De salafisten die alle niet-salafisten kufar noemen zijn in deze zin ook racist en fascist. Het gaat om het denkpatroon en niet om het woord ras of fasces.

Even een stap verder gaan met je abstractie, dan kom je er wel uit.

Vallen over de kern okee, maar even niet te veel op de bijaspecten zoals gebruik van taal.

Ik heb de gedragskenmerken weergegeven en daarmee ook de definitie binnen deze topic. Dus niet die van de Dikke van Dale, Wikipedia of de inleiding tot politieke wetenschappen.

Achttiende: Ik hoor graag van je waar ik als volks-fascist een racist zou zijn Alie

Alie Sastromertopo: Je noemt jezelf fascist maar eerlijk gezegd heb ik nog nooit een fascist in je ontdekt. Zo ken ik ook mensen die zichzelf moslim noemen van wie ik ook nog nooit iets van een moslim in heb gezien.

Achttiende: Ach ach Alie… omdat ik niet aan het mediabeeld van een ‘fascist’ voldoe, niet met knuppels achter allochtonen aanren of de antisemiet uit hang zie je geen Fascist?

Alie Sastromertopo: GroenLinks noem ik ook fascisme.

In deze noem ik GroenLinks ook fascisme/racisme vanwege mijn ervaringen in groepen met de stemmers van GroenLinks. Gedragen zich als geboren ratten, en dan beledig ik nu de ratten, wanneer je uit dat je ergens een andere gedachte over hebt. Ze worden persoonlijk en trappen je doelbewust op je ziel door je profiel door te zoeken, je foto’s te downloaden en je gezicht verminkt met Photoshop te posten in de topics om eigenlijk hun non-argumenten te versterken.

Op hun officiële Facebookpagina kunnen ze dat niet maken natuurlijk. En hoe doen ze dat dan? Een keer meegemaakt dat ik moest reageren op een artikel waarin vermeld staat dat de partij akkoord gaat met het toelaten/gedogen van kindbruiden. Ik heb een professionele achtergrond in de jeugdhulpverlening en als zodanig ook zo gesproken door de gevolgen van kinderseks voor het kind later als volwassene op te sommen. Hun reactie: ‘U bent intolerant!’ Heel typisch…

Denk- en gedragspatroon aangegeven op nummer 6. Het magische toverwoord voor andersdenkenden. In de Zionistische hoek zou ik dan antisemiet zijn, bij de salafisten een kuffar die onmiddellijk de groep uit wordt gemieterd en op plekken waar de anti-Zwarte Pieten (en de nieuwe Black Awareness) zich verzamelen een huisneger en racist die heult met de ‘witten.’ Alleen maar voor het hebben van een (eigen!) andere gedachte.

Achttiende: Dat je mij niet als Fascist ziet zullen we maar als compliment beschouwen. Het zijn meestal de uitgesproken “antifa” die moord en brand schreeuwen en fysiek geweld niet schuwen. Waar ‘ik’ blijkbaar aan die criteria zou moeten voldoen.

Punt is Alie, en ik meen dat Brighton dat ergens in de jaren ’20 zich ook al zo uitte… dat ik geen mensen bevecht maar me afzet tegen schadelijk gedachtegoed.

Fysieke strijd is daarbij niet per definitie een uitgangspunt, als je uitgaat van het verenigen van een volk in plaats van de klassenstrijd in leven te houden, maar een zelfbeschermende factor en een laatste redmiddel.

Alie Sastromertopo: Ken je die uitspraak: De anti-fascisten van toen zijn de fascisten van nu? Klopt als een bus.

Vóór Frits Bolkenstein was de PvdA de partij die werkte aan de eenheid en ontzuiling van Nederland, en tegenwoordig zijn zij samen met GroenLinks de pilaren van de nieuw opgerichte salafistische zuil.

 • Kortom: Ook de islam wordt gekaapt, zoals eerder het Zionisme en tegenwoordig ook Black Awareness.

Achttiende: Socialisme is nog steeds de wig tussen ‘klassen’. Dat men zich richt op minderheden, is daarbij eigenlijk wel logisch.

Churchill… grappig dat deze massamoordenaar zulke taal durfde te bezigen… al had hij blijkbaar toch nog wel iets van zelfkennis in huis

Alie Sastromertopo: Inderdaad een wig tussen klassen, en klassen zijn subgroepen. Maar of die subgroepen die het hedendaagse socialisme ondersteunen nog onder klassen vallen? Mijn sterkste twijfels.

Een confessionele klasse bestaat niet.

Achttiende: Als je spreekt over klassen vanuit socialistisch oogpunt dan doel je op de werkgevers vs de arbeidersklasse. Een strijd die door (betaalde) vakbonden gretig in stand wordt/werd gehouden. Het is immers hun broodwinning.

Confessionele klassen bestaan niet of het moet zijn in groepen gelovigen. Het CDA heet een confessionele partij te zijn… DENK valt waarschijnlijk ook onder die noemer.

Ook al zijn het geen klassieke ‘klassen’ toch vallen ze onder groepen die tegen elkaar opgezet worden. Bewust of onbewust zijn ze daarmee een bedreiging voor nationale eenheid.

Totale scheiding van religie en staat is in mijn ogen dan ook een must omdat religie geen algemeen belang kan dienen.

Alie Sastromertopo: Je begrijpt precies waarover ik het heb. Tof man.

Achttiende: Als je die lijn doortrekt kun je parlementaire democratie in haar huidige vorm niet anders zien dan een kiesvorm die verdeeldheid in stand houdt. Je wordt immers gedwongen of beperkt tot een keus op een partij die loodrecht zal staan op de keus van een andere belangenpartij.

Religie is daar slechts een onderdeel van. Verdeel en heers via diversiteit… de keuze is dan misschien reuze… maar is ze ook realistisch of slechts een schijnproces?

Ik krijg kippenvel als ik mensen hoor zeggen dat een keus op de minst slechte momenteel de beste optie is. Dat de huidige democratie faalt maar het beste alternatief is … ?

Negentiende: Werkelijk? Is de burgerij zo lamgeslagen of laks?

Achttiende: Zo lang we blijven wijzen op verschillen zal en kan er nooit sprake zijn van een samenleving.

Alie Sastromertopo: Helemaal eens: Only one race, thé human race!

Twintigste vinkte de derde stelling aan en naar mate het duidelijk werd naar waar het topic toe zou gaan, corrigeerde ze zich van ‘Ik ben geen antisemiet’ naar ‘Ik ben geen racist’ omdat je je vinkje niet terug kon trekken, alleen verplaatsen. En hier verklaarde zij zich:

Twintigste: Er zat geen optie die ik wilde. Vandaar mijn keuze.

Eenentwintigste: Je had ook kunnen doen zoals ik en alle anderen: niets kiezen. (Flauw excuus)

Alie Sastromertopo: Achteraf heeft Eenentwintigste eigenlijk wel gelijk, het was inderdaad de bedoeling dat bij geen herkenning geen keuze zou worden gemaakt. Vandaar ook geen toelichting bij de post.

Vijftiende: Mijn vraag is of moslims een ras zijn. De discussie ras, racisme, discriminatoire uitingen is er een waar zich vaak misverstanden in voordoen. Een religie als evil zien en benoemen heeft in mijn optiek niets met racisme van doen. Het kan echter wel een discriminatoir karakter hebben.

Immers iemand dat het Satanisme aanhangt behoeft niet tot een bepaald ras te behoren. Echter zijn er wel mensen die van mening zijn dat een Satanist een evil religie aanhangt. Zijn deze mensen dan ook racisten?

Alie Sastromertopo: Racisme is niet alleen ras, maar ook een heel denk- en gedragspatroon. Daardoor is elk monotheïstisch geloof ook fascisme/racisme te noemen.

Nu kan je dan de vraag stellen: Waar komen fascisme en racisme van oorsprong vandaan?

Vijftiende: Ik kan mezelf niet vinden in het standpunt dat monotheïstisch geloof racistisch te noemen is, ik ben wel van mening toegedaan dat racisten zich in alle gedaantes voordoen. Zowel onder religieuzen als atheïsten, als Aziaten , als Zuid-, Midden- en Noord Amerikanen, als Noord Europeanen, als Zuid Europeanen, als Afrikanen.

Alie Sastromertopo: Vijftiende, dit zijn de meest voorkomende denk- en gedragspatronen bij fascisten/racisten en hier ga ik van uit:

 1. Het uitgangspunt dat de groepering waartoe men behoort, wordt gezien als superieur en boven alle andere mensen staande.
 2. Een of meerdere groeperingen buiten de eigen groepering worden gezien als oorzaak van al het kwaad in de wereld en dus reden om die groepering(en) te demoniseren, te discrimineren en bij kans zelfs fysiek aan te vallen.
 3. Kicken op klassieke geschiedenis om de kronkels aangegeven bij punten 1 en 2 te rechtvaardigen.
 4. Hebben geen moeite met liegen over hetgeen ze werkelijk in geloven.
 5. Op niks gebaseerde theorie boven de wetenschap te stellen.
 6. Een of meerdere magische tover(eigenlijk scheld)woorden voor andersdenkenden.

Tweeëntwintigste is van de Evangelische Kerk, iemand die God Yaweh noemt en Jezus Jeshua- en heeft de gewoonte om elke topic die de christen-Zionist niet welgevallig is te trollen. Naast alle Israëlonderwerpen ook dit topic omdat de Evangelische Kerk in deze mede target is van beschuldiging.

In Israëlonderwerpen wordt er dan nooit gereageerd op de kern van de stelling en bijbehorende argumenten. Je wordt meteen voor antisemiet uitgemaakt en er wordt met joodse en Israëlische symbolen gewapperd in de vorm van meme’s.

Nadruk van de discussie wordt dan als eerste gelegd op de persoon met de onwelgevallige stelling en argumenten ter onderbouwing dan de onwelgevallige stelling en bijbehorende argumenten zelf. Het liefst op de definiëring van de gebruikte termen, schrijf- en spellingfouten om meelezende omstanders te overtuigen van je domheid die oorzaak vormt voor je mening die niet strookt met de gemeenschappelijke mening van de christen-Zionist die min of meer gebaseerd is op non-argument. Dogma noem ik dus ook non-argument. Aangegeven op nummer 5 van het lijstje met denk- en gedragspatronen.

Hetzelfde gekkenhuis als met de pro- en anti-Zwarte Piet. Alles moet persoonlijk, beledigend en onderbouwd met achterlijke insinuaties en -leugens die nergens op slaan. Aangegeven op nummer 4.

Deze keer was Tweeëntwintigste constant aan het herhalen dat een boek pure evil noemen geen racisme is…

Alie Sastromertopo: Een moslim zonder koran is als een christen zonder bijbel.

Tweeëntwintigste, alle 4 uitspraken betekenen hetzelfde: Ik zie het (doelbewust) niet bij mezelf maar in feite ben ik het wel en zelfs in bijzonder overdreven mate!

Weet je dat de meest beroemde anti-homoactivisten van de Evangelische Kerk betrapt zijn op homoseksuele handelingen en/of activiteiten? Degenen die jou uitleg geven over de Liefde van Jezus Christus.

In feite ben je dan zelf wat je zegt te haten in de ander…

Alie Sastromartopo