Koude Oorlog volgens Joost van Oort

De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e eeuw.

Het kapitalistische westerse blok, inclusief Nederland, België en Suriname, werd geleid door de Verenigde Staten (VS). De communisten stonden voornamelijk onder leiding van de Sovjet-Unie (USSR), of waren verbonden met communistisch China. Voor het Westen werd ook wel de term “eerste wereld” gebruikt, terwijl de communistische wereld de “tweede wereld” was. Voor de landen die noch bij het kapitalistische, noch bij het communistische blok hoorden, werd de aanduiding “derde wereld” gebruikt, een begrip dat tegenwoordig voor ontwikkelingslanden gebruikt wordt.

De term “koude oorlog” (van het Engelse cold war) werd voor het eerst gebruikt door de schrijver George Orwell in 1945, in een essay in de Tribune, een Britse krant. Hij waarschuwde voor een nieuwe wereldorde van totalitaire staten.