In 2017 spreekt Rutte onderstaande rede in de 2e Kamer uit

In 2017 spreekt Rutte onderstaande rede in de 2e Kamer uit:

“In Nederland leven we als Nederlanders. Elke minderheid, van overal, die wil leven in Nederland, om te werken en te eten in Nederland, spreekt Nederlands, en moet de Nederlandse wetten respecteren.

Als ze de sharia prefereren, en het leven leiden van een moslim, dan adviseren wij hen om naar die plaatsen te gaan waar dat de staatswet is. Nederland heeft geen islamitische minderheden nodig. Minderheden hebben Nederland nodig, en we zullen ze geen speciale privileges toekennen, of proberen om onze wetten te veranderen om beter bij hun wensen te passen.

Het maakt niet uit hoe hard ze roepen ‘discriminatie’. We tolereren geen gebrek aan respect voor onze Nederlandse cultuur. We kunnen beter leren van de zelfmoord van Amerika, Engeland, Zweden en Frankrijk, als we willen overleven als natie. De moslims zijn die landen aan het overnemen en dat zal ze niet lukken met Nederland.

De Nederland gewoontes en tradities zijn niet compatibel met het gebrek aan cultuur of de primitieve manier van sharia wetgeving en moslims. Wanneer dit eervolle wetgevend lichaam denkt aan het maken van nieuwe wetten, moet het in gedachten hebben de Nederlandse nationale, alsook de joods-christelijke-humanistische belangen voorop te stellen, in acht nemend dat de moslims minderheden zijn.”

O, … pardon. Dit was Vladimir Putin in de Doema, in aug. 2013),

aangepast door André Kievit…