Terug naar een gevaarlijk land?

Maedeh is al jaren in Nederland. Nu moet ze terug naar Afghanistan. Ze weet maar al te goed wat dat voor haar betekent. Want Afghanistan is niet veilig. Het verhaal van Maedeh is niet uniek. We willen dat de Nederlandse en Europese overheden de basisrechten van vluchtelingen beschermen.