Koppeling tussen liefde en pijn, op religie gebaseerde, belemmerende overtuiging

Dit filmpje is de zevende van een serie over aangeleerde, op religie gebaseerde, belemmerende overtuigingen en de mogelijke gevolgen.

Doel van deze serie is: herkenning en erkenning.

Doelgroep: (onbewust) betrokkenen /slachtoffers (zowel gelovig als niet meer gelovig), therapeuten en kerkwerkers.

Deze serie laat bewust het waarheidsgehalte van de overtuigingen buiten beschouwing en zoomt enkel in op de mogelijke gevolgen.

Deze mogelijke gevolgen zijn samengesteld aan de hand van meer dan 1.000 reacties en mails van twijfelaars en (ex-)gelovigen. In dit filmpje worden de meest genoemde en als ‘klachtengevend’ ervaren gevolgen besproken.

Spreker: Inge Bosscha, initiatiefnemer van dogmavrij.nl/ en coach voor kerkverlaters.