Nederlanders in Amsterdam

Een beetje hier en daar rondkijken op Facebook en dan zie je dit… Alsof de geest van Facebook de straat opkomt. Dit zijn onze eigen kinderen/jongeren.

Afgelopen 28 januari in Amsterdam…

De ene Nederlander die de andere Nederlander behandelt naar- en vanuit de rollen die zich in het buitenland afspelen bij mensen in crisissituaties. In Nederland zijn we vanuit onze democratische traditie allemaal Nederlanders, buren en vooral ook landgenoten buiten de politieke tonelen om toch? Pro-Palestina is blijkbaar niet alleen pro-Palestina meer, en is vooral anti-democratisch.