Gemeenteraad 020 sloopt Sylvana Simons

Niet geplaagd door enige kennis van zaken trok Bij1-gekkie Sylvana Simons tijdens de raadsvergadering van 14 februari van leer over het optreden van de politie inzake de schietpartij bij DNB. Ze sprak van “onnodig en buitensporig geweld”. Hiermee haalde ze zich de toorn van de volledige gemeenteraad op de hals.

Toen ze dit incident ook nog eens wilde koppelen aan “etnisch profileren” en suggereerde dat niet-blanke Amsterdammers bang moeten zijn voor politie en justitie, werd de stemming er niet beter op.