De bond voor Korps Penitentiaire Ambtenaren zal de 16 penitentiaire ambtenaren bijstaan