VREEMDELINGEN ZAKEN: PROJECT LEGALISATIE

In september 2017 is het ministerie van Justitie en Politie van start gegaan met het project legalisatie. Binnen dit project kunnen vreemdelingen verblijf aanvragen.