Immigratie is een bedreiging voor de westerse samenleving

Volgens wetenschapsfilosoof Maarten Boudry komen Europese waarden onder druk te staan als nieuwkomers andere opvattingen hebben. Historicus Leo Lucassen is het daar niet mee eens. Volgens Lucassen is dit doemdenken over migratie ongegrond. Wie van deze twee heren heeft de beste argumenten?