Een stukje Jordaan is heengegaan

Zwarte Gerrit, zo kende de meesten hem, heette eigenlijk Gerrit Blommers. Zijn meissie is Blonde Sien, de dochter van Rooie Sien en Rooie Nelis die het gelijknamige café in 1937 opende.

In ’96 nam Blonde Sien het café over en Zwarte Gerrit ondersteunde haar, ondanks zijn drukke handel in relatieartikelen.

Jarenlang waren de twee een begrip in de Jordaan. Zwarte Gerrit overleed afgelopen maandag op 90 jarige leeftijd.