11 Maart 1982

Onder leiding van Surindre Rambocus werd gepoogd de toenmalige militaire leiding af te zetten.