Gestuntel van RIVM en rechtbank gewraakt: Jeroen Pols, Willem Engel, Miriam Hekker

Vandaag 25 juni 2020 werd het kortgeding van VirusWaanzin gevoerd tegen de overheid. De ontknoping kwam aan het slot van de zitting. Advocaat Jeroen Pols miste vertrouwen in de rechter en wraakte haar. Opmerkelijke en zeer gefundeerde actie na een gloedvol pleidooi van VirusWaanzin.

Kort geding tegen de STAAT

Willem Engel vertelt