Wat betekent ‘racisme’?

Foto door Skitterphoto op Pexels.com

Racisme is de theorie waarin iemand gelooft dat de mensheid is verdeeld in zogenaamde ‘rassen’.

Een racist is iemand die achter het idee staat dat zijn ‘ras’ superieur is t.o.v. andere rassen. Maar wat houdt dat nou precies in?

Het wil zeggen dat een racist gelooft dat mensen van zijn ras betere genen hebben die uiteindelijk resulteren in o.a. meer intelligentie, vaardigheden, kracht, productiviteit en bekwaamheid et cetera. Hij denkt dat zijn ras beter kan presteren en daarom qua beschaving beter is ontwikkeld en de rest ergens achtergesteld blijft.

Alhoewel deze theorie nooit is bewezen in de wetenschappelijke wereld, hebben in het verleden toch veel naties erin geloofd en ernaar gehandeld. De laatste keer was dat door de nazi’s die ook middels wetenschappers geprobeerd hebben de rassentheorie als een feit naar buiten te brengen. Door middel van eugenetica probeerden ze het ‘Arische’ ras ook te verbeteren.

Wanneer noem je iemand een racist?

Iemand is pas een racist als hij in het bovengenoemde gelooft. Je moet persoonlijk de overtuiging hebben dat jij denkt een ras te zijn die beter is dan andere rassen. Op basis van deze overtuiging handel je en beoordeel je andere mensen die volgens jou niet hetzelfde ras hebben als jij.

Een racist is iemand die bewust ervoor kiest om een racist te zijn. Denk aan de nazi’s en tegenwoordig de neonazi’s. Een racist is in tegenstelling tot wat veel mensen je wijs willen maken, geen dom mens. Een racist kiest er echt bewust voor en staat achter zijn theorie. De nazi’s waren niet bepaald dom. Het waren opgeleide en geëduceerde mensen. De volgelingen kunnen weliswaar dom zijn, maar de grondlegger en de leiders waren en zijn alles behalve dom.

Tegenwoordig zie ik veel mensen snel anderen van racisme beschuldigen. Vooral blanken krijgen dat etiket te snel in verband met wat er is gebeurd in het verleden. Je hoeft maar als blanke bevooroordeeld te zijn of etnisch te profileren, dan ben je meteen een racist in de ogen van een hoop mensen die zichzelf als ‘slachtoffers’ beschouwen en meestal zelf niet blank zijn.

De werkelijkheid is dat iemand die etnisch profileert of het nou een agent is, of de belastingambtenaar of een huisbaas et cetera, zelden dan bijna nooit profileert omdat hij een racist is. De reden waarom hij profileert is omdat hij bevooroordeeld is of zijn oordeel op (onterechte) angst baseert.

Wat betekent dit?

Etnisch profileren op basis van vooroordelen of (onterechte) angst wil zeggen dat de persoon in zijn gedachte het vermoeden heeft dat diegene die hij etnisch profileert niet voldoet aan zijn regels of maatstaven. Hij beschuldigt hem van iets wat waarschijnlijk niet waar is en enkel op afkomst. Dit foute oordeel van de agent of belastingambtenaar, heeft hij in de meeste gevallen niet gemaakt omdat hij een racist is, maar op de eerste plaats omdat hij (persoonlijke) ervaringen heeft gehad of bij anderen heeft gezien, die hem hielpen deze vooroordelen te creëren.

Als jij als ambtenaar vaak genoeg te maken hebt gehad met belasting- of inkomstenfraude afkomstig van veel mensen van een bepaalde etnische groep, dan ga je op een gegeven moment in je gedachten automatisch die etnische groep willen beschuldigen van fraude en om die reden ook etnisch profileren. Dit heeft absoluut niets te maken met racisme, maar met (negatieve) ervaringen die zich uitmonden in vooroordelen.

Deze vooroordelen zijn zeer menselijk. De meerderheid van de aardbewoners creëert ze. Geen enkel land of natie is er aan ontglipt. Alle etnische groepen zijn hieraan schuldig. Sterker nog: elk persoon heeft het in zijn leven meerdere keren op zijn manier gedaan. Dat maakt hem daarom geen racist, maar hoogstens een bevooroordeeld persoon.

Als je hier goed bij stil staat, dan zal je beseffen dat het beschuldigen van iemand van racisme meestal een gemakzuchtige vorm is van oordelen. En iedereen die zo maar de BLM-beweging hierin steunt, is erin getrapt.

Mensen die neigen zichzelf als ‘minderwaardigen’ of ‘inferieur’ te beschouwen, gebruiken heel snel het ‘racisme’ troefkaartje om zodoende hun eigen onmacht en falen te verdringen. Zolang ze maar de blanken de schuld kunnen geven van het gene dat ze belemmert in hun leven, – hoeven ze daarom de schuld niet bij zichzelf te zoeken. Vandaar ook de houding van slachtofferschap.

Iemand die zichzelf als het slachtoffer beschouwt, wijst vrijwel altijd met de vingers. Slachtofferschap is ook een levensstijl die iemand van kinds af aan als houding aanneemt. Psychisch gezien wilt hij eigenlijk zijn ouders de schuld ervan geven, maar dat deed hij als kind niet omdat hij destijds zijn ouders nodig had om te overleven. Hij was afhankelijk van ze. Zijn ouders zal hij daarom zelden bewust beschuldigen van zijn falen. Dat doet een kind zelden. Er blijven voor hem maar twee opties:

Of zichzelf de schuld geven en dit zal waarschijnlijk resulteren in psychische problemen als depressiviteit.

Of hij zal iemand anders de schuld geven, zoals de politiek, de overheid, de maatschappij en hier komt ‘ie: de blanke persoon. En dit laatste is een van de beste keuzes. Want de schuld geven aan de blanke persoon komt vanuit elk opzicht hartstikke goed uit: de ‘blanke persoon’ is automatisch die politicus, die werkgever, die ambtenaar, die oorlogszuchtige, die kolonist, die imperialist, die agent, die en die en die en die… Elke blanke die net een betere positie heeft dan hij, krijgt het etiket ‘racisme’ naar zijn hoofd geslingerd.

Zodoende is er een antwoord gevonden op alle ellende van de hele wereld. Het ligt aan die blanken gewoon die in hun geaardheid van nature racistisch zijn met alle huidige problemen die er nu zijn als gevolg.

Ik hoop echt dat mensen hier goed over na zullen denken en vooral voorzichtig worden met de term racisme en het beschuldigen van mensen ervan. Alles wat je graag als racisme wilt bestempelen, is in vrijwel de meeste gevallen een doodgewone menselijke vooroordeel die soms gebaseerd is op (onterechte) angst.

En wat ik vergeten was te zeggen is dat de neiging om iemand een racist te noemen hetzelfde is als wat er binnen het salafisme gebeurt, namelijk het plegen van ‘takfier’ (een andere moslim als ‘ongelovige’ verklaren). Psychisch is dat datzelfde karakter. Zowel de aanhanger van de BLM-beweging als een takfiri-salafist, beide geven ze de schuld aan anderen. De salafist ziet de ‘kuffaar’ (ongelovigen) als de boosdoeners en de BLM-aanhanger ziet dat in de blanke persoon, diezelfde houding. De BLM-aanhanger wilt de blanke bekeren van zijn zogenaamde ‘institutioneel racisme’. De salafist wil de ongelovige ‘redden’ van zijn ongeloof door hem te laten bekeren tot de islam.

Binnen salafistische kringen wordt er snel geneigd takfier te plegen. Je hoeft maar soms als moslim een andere mening te hebben dan de hunne of als moslim te zondigen, dan krijg je dat etiket. Precies hetzelfde probleem wanneer je als een blanke menselijke fouten maakt of verkeerd oordeelt, dan is het gelijk racisme.

Badr Youyou…