Thierry Baudet over ZIJN TOEKOMST IN DE POLITIEK

Thierry Baudet stopt als lijsttrekker en partijvoorzitter van FvD. Maar wat gaat hij wel doen? Tom Staal stelt alleen maar vragen.

Talkshow: Implosie bij het FvD, de coup geslaagd?

Het doel van 4 jaar FvD bestoken door de hele BV Nederland iis geslaagd; media, politiek, oligarchie en academie hebben hun lang gewenste scheiding tussen FvD en TB bereikt. Rypke en Tom Bespreken alles wat er gebeurd is na de avond van de lange messen in het FvD. En vooral: wat zijn de vooruitzichten?

Thierry Baudet roept leiderschapsverkiezingen uit

De afgelopen dagen heeft Thierry Baudet door terug te treden geprobeerd de rust in onze partij te laten wederkeren. Het wordt nu duidelijk dat de mensen die de onrust creëerden uit waren op een machtsgreep en een fundamentele verandering van Forum voor Democratie. Dat was nooit Thierry’s intentie en zal de ziel van onze partij te gronde richten. Daarom is nu het woord aan de leden. Op 30 november en 1 december kunnen zij zich uitspreken of zij Thierry terug willen als partijleider of dat ze kiezen voor een geheel andere koers.

Polygoonjournaal over het briljante socialistische strijdplan tegen de fascisten van het FvD!

Achter de jarenlange strijd tegen de opstandige rebellen van het FvD ging een briljant strijdplan schuil. Dit polygoonjournaal met Rypke en Tom vertelt u alles over de grote strategie die aan deze grote victorie vooraf ging, en waarmee de grote fascist Thierry Baudet op de knieën is gedwongen.

Tom vertelt u alles over de diverse agent-provocateurs die achter vijandelijke linie zijn geplaatst en met gevaar voor eigen leven hun taak volbracht hebben. Hij belicht ook de kamikazerol van de strategisch geplaatste MOAB, de Moeder Aller BOM-moeders, Annabel Nanninga die in het hart van de vijandige partij is geplaatst om op het juiste moment met een fikse knal tot ontploffing te worden gebracht.