Wat betekent opkomst digitale munten voor ons geldstelsel? Een gesprek met Martijn van der Linden

David van Overbeek in gesprek met lector New Finance en mede-oprichter van Stichting Ons Geld Martijn Jeroen van der Linden. “Als je een veilige haven creëert voor geld dan worden banken gedwongen zich verantwoorder te financieren.”

Van der Linden houdt zich bezig met de toekomst van ons geldstelsel. Daartoe heeft hij enkele jaren geleden ‘Ons Geld’ opgericht. “Ik probeer met de stichting Ons Geld al langer dit onderwerp op de politieke agenda te zetten.” Dat is van groot belang, zo stelt Van der Linden. “De inrichting van het geldstelsel is bepalend voor de inrichting van de economie, en misschien wel van de hele maatschappij.”

Wat is geld?

In dit gesprek vertelt Van der Linden dat in de jaren na de financiële crisis van 2008 nauwelijks een fundamentele discussie over het systeem als geheel is gevoerd. Het ging vaak over details, zoals exorbitante beloningen en de buffers van banken, maar de fundamenten werden naar zijn smaak te weinig in vraag gesteld. “Eigenlijk zouden we het systeem zelf moeten bediscussiëren, op een niveau hoger. Wie zouden er in deze wereld geld moeten of mogen creëren? [..] Waarom is dat geen publieke taak?”

Onder andere in z’n position paper dat hij afgelopen jaar schreef, zet Van der Linden de kernzaken van een nieuw systeem uiteen. Hij pleit voor geldscheppende centrale banken, digitaal geld in publieke vorm en het liberaliseren en dereguleren van banken. “Als je een veilige haven creëert voor geld dan worden banken gedwongen zich verantwoorder te financieren.” Dat is volgens Van der Linden evenwel geen eenvoudige taak. “Het moeilijkste is om het politiek te maken. Er [moet] in de Tweede Kamer en het Europarlement een debat gevoerd worden over hoe we wij ons financiële en monetaire stelsel willen inrichten in het digitale tijdperk.”