Green future: how will Europe power its low-carbon economy?

Business Planet looks at the EU’s strategic plan to secure the critical raw materials that will be vital for green and digital technologies.

Er wordt gespeeld met de gedachte dat er een RevoTV Soemo zal komen met zendtijd in heel Suriname. Hier wordt aan gewerkt… meneer Soemo.