AFSPRAKEN FINANCIËN EN IMPORTEURS LEVEREN EERSTE VRUCHTEN AFTBN PRIME ALERT