GESPREK MET BOG-ARTSEN VERN NANHOE EN RADJESH ORI OVER COVID-19-MAATREGELEN

Dagelijks blijft zich een groot aantal COVID-19-gevallen voordoen, waarvan de meeste niet tot clusters te herleiden zijn. Vern Nanhoe en waarnemend directeur Radjesh Ori, beide van het BOG, geven informatie over onder andere wijze van besmetting, het belang van vaccinatie en het wel of niet gebruikmaken van traditionele medicijnen.