Red het onderwijs: verbeter kwaliteit en positie van de docent! Een gesprek met Theo Witte

Ad Verbrugge in gesprek met vakdidacticus Theo Witte over het vak van de leraar.

George Carlin The Best 3 Minutes of His Career