Ik denk

IK DENK
IK HERDENK
DENK IK
HERDENK IK
IK LEEF NU
LEEF IK NU
IK BELEEF HET
BELEEF IK HET
IK ZAT IN HET KAMP
HET KAMP ZIT IN MIJ
DE BERSIAP KWAM VOORBIJ
IS DE BERSIAP ECHT VOORBIJ
VAAK LEEF IK IN DIE TIJD
DIE TIJD BELEEF IK SOMS
JA, HET IS VOORBIJ
IS HIJ ECHT VOORBIJ
IK LAAT HET NIET WETEN
KAN HET NOOIT VERGETEN
LAAT NIETS MERKEN
MERK JIJ OOK NIETS

(tekst: Han Dehne)