Psycholoog over Vondelparkfeesten

Met de lente in aankomst wordt het steeds drukker in de parken. In het Vondelpark moest de politie vorige week zelfs in actie komen om honderden feestende jongeren het park uit te zetten. Volgens gezondheidspsycholoog Gijs Coppens moet de gemeente veel meer doen om de ‘gezonde’ behoefte naar samenzijn van jongeren in goede banen te leiden.

Dat het ‘samenzijn’ van de jongeren regelmatig uit de hand loopt ziet Coppens niet als een structureel probleem. “Soms hebben mensen even zo’n uitspatting nodig. Dat moet je zien als een aanmoediging om tot een betere oplossing te komen”, aldus Coppens.

Als psycholoog begrijpt hij goed dat jongeren elkaar opzoeken. “Voor jongeren is het een heel zwaar jaar geweest. Dat ze naar buiten willen met het mooie weer op komst is het alleen maar gezond.”

Coppens begrijpt dat de politie wel moet handhaven als de regels worden overtreden. Maar repressief beleid is volgens hem op termijn geen oplossing. “Hekken sluiten lost niks op. Morgen is dezelfde behoefte aanwezig en zullen ze gewoon hun weg naar buiten vinden. De oplossing ligt in het beter reguleren van de openbare ruimte”, aldus Coppens.

Als voorbeeld noemt Coppens de grote cirkels in het Westerpark, waardoor je weet waar je veilig kan zitten. Maar ook het openen van de terrassen ziet Coppens als een oplossing. “Zo hou je het moraal erin, maar als je je als gemeente gaat verzetten, gaat de moraal omlaag. Je zult toch moeten erkennen dat de menselijke behoefte aan contact van wezenlijk belang is voor onze gezondheid”, vindt Coppens.

De gemeente ziet weinig aanleiding om het beleid in de buitenruimten aan te passen en blijft er, vanwege de huidige coronaregels, dat er geen groepsvorming mag plaatsvinden. “Het Vondelpark heeft veel ruimte, maar veel jongeren gaan allemaal rond het beeld van Vondel zitten en houden geen rekening met de afstand”, laat een woordvoerder weten.

BREAKING: Forensisch bewijs laat zien dat de laptop in het midden van NYP-exposé van Hunter Biden was – Daily Mail