“Visieloos en Non-ideologisch”, noemt Prof. Cees Hamelink het gedepolitiseerde discours

Een hele reeks van politiek filosofen en politicologen hebben met heel veel studies bevestigd dat de conventionele media mee zijn gegaan in het establishment denken. Ze spelen met elkaar unisono de blues van de status quo. Ze construeren een verhaal dat geen tegenspraak dulden waarbij afwijkende meningen werden afgedaan als idioten en gevaarlijke gekken”, opent Professor mensenrechten Cees Hamelink in een boeiend en kort college waarin hij de huidige situatie analyseert.

Depolitisering ook wel “postpolitiek” werd de norm waarin zonder visie en zonder ideologie politiek wordt bedreven op basis van sentimenten”, gaat hij verder waarbij Cees ook refereert aan Margareth Tatcher en Ronald Reagan die het roofzuchtige kapitalisme introduceerden met de slogan “there is no alternative”, waarmee een meedogenloos systeem is geïnstitutionaliseerd.