Gezonde kinderen 10 dgn quarantaine! GGD; ‘Ons advies blijft staan.’

De GGD bracht onlangs het advies om een grote groep gezonde kinderen in quarantaine plaatsen, omdat ze op een winderig voetbalveld “mogelijk” besmet zouden kunnen zijn, door een positief persoon die ook op dat veld rondliep. Het overkwam programmamaker Flavio Pasquino zelf en dus maakte hij er een uitzending over waarin hij zowel met zijn 7 jarig zoontje Pelle in gesprek ging, als met de GGD om hen om opheldering te vragen.

Het verhaal van Pelle staat niet op zichzelf. Veel kinderen worden uit voorzorg in quarantaine geplaatst en kunnen dan middels een test de quarantainetijd verkorten van 10 naar 5 dagen. Pelle ziet dat niet zitten en vindt dat een beetje eng zal dus geen test ondergaan. De GGD gaf uitdrukkelijk aan dat hun advies slechts een advies is en dus geen verplichting. ‘Wij zijn geen politie en het is dus aan u om ermee te doen wat u wilt.’, sprak de dame aan de lijn. Echter, de sociale druk die in een gemeenschap ontstaat als bepaalde ouders het advies niet volgen, rekent ze niet mee. Er ontstaat in een dergelijk geval groepsdruk waardoor mensen zich zeer ongemakkelijk kunnen gaan voelen om de juiste afweging te maken en dat is kwalijk, onderstreept Pasquino in de uitzending waar hij Pelle tevens de overeenkomst uitlegt tussen het corona-virus en een mol. Op de studio tafel ligt namelijk een dode mol die ze een aantal maanden geleden gevonden hebben, en vlak voor de opnames uit de vriezer is gehaald. De mol zal binnenkort worden geprepareerd maar doet nu prima dienst als metafoor voor de corona-problematiek, die Flavio in Jip & Janneke taal uitlegt aan Pelle, middels een illustratieve reeks aan video’s.

“Bloedend Vaderhart!” Een vader over de toekomst van zijn kinderen… (ENG subtitles)

Zelden komt iets zo hard binnen. Programmamaker Flavio Pasquino nam een paar dagen geleden de telefoon op en kreeg een geëmotioneerde vader aan de lijn. Tranen vloeiden al snel aan beide kanten van de lijn en dus volgde een gesprek op camera.

Jan met de Pet is de pseudoniem waarmee de gast in deze uitzending bij naam genoemd wil worden. Om privacy redenen wenst hij dat en dus heeft de bijzondere video geen naamtitel bij de geïnterviewde. Jan is een vader van twee jonge kinderen en is ten einde raad. Grote zorgen maakt hij zich over de toekomst en samenleving waarin zijn kinderen zullen opgroeien. En dus schreef hij een brief waarin zijn zorg maar ook zijn grote liefde tot uiting brengt. Jan legt uit waar zijn zorgen vandaan komen maar is ook oplossingsgericht en doet ons een aantal waardevolle handreikingen.