Historische Context Duitsland 1871-1945

Bespreking van de gehele Historische Context ‘Duitsland 1871-1945’. Dit onderwerp was/is een van de drie contexten die getoetst worden op het centraal schriftelijk examen geschiedenis voor havo en vwo.