Wybren v Haga ‘Overbodig en disproportioneel’ v Hugo de Jonge Wet Testbewijzen Vaccinatiepaspoort

Fragment uit: Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)