Stijging wereldmarktprijzen werken door op lokaal prijsniveau – ABC Online NIeuws

Er is de afgelopen tijd een stijging gemerkt in de winkelprijzen van producten en benzine. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie, zegt dat dit het gevolg is van een stijging van de prijzen op de wereldmarkt. ‘Suriname kan daar weinig aan doen’, vindt de minister.

Er is onlangs US$ 10 miljoen vrijgemaakt voor noodzakelijke importen. Deze dollars zijn niet gewaardeerd tegen de straatkoers, waardoor dat weer doorwerkt op de prijs. Toch beseft de bewindsvrouw dat deze dollars niet genoeg zijn om de totale vraag te dekken.