Humanistische psychologie

Dit clipje vergelijkt het mensenleven met de levensloop van een vlinder. Kern van de humanistische psychologie.