Noodkreet kinderzorg

De vakgroep Kindergeneeskunde Suriname vraagt dringend aandacht voor de situatie in de kinderzorg.