Narcisme en gaslighting; hoe werkt het?

Half uurtje uit Nazomergasten S01E05 met Sietske Bergsma, waarin ze aan Theodor Holman uitlegt wat de manipulatietactiek ‘gaslighting’ is, hoe die werkt en wie er misbruik van maken. Leerzaam!