Verhitte Surinamers: “Ala san kon diri, ze hebben ons ingesluisd om voor ze te stemmen”

Verhitte Surinamers: “Alla san kong dirie, ze hebben ons ingesluisd om voor ze te stemmen” Het is geen geheim meer dat Surinamers in Suriname het zwaar hebben. De huidige situatie in het land Suriname is verontrustend. De Surinamers weten het wel, wat te doen.