Optreden tegen online shaming vanuit het onderwijs

Uit een rondgang onder 66 Amsterdamse onderwijsprofessionals blijkt dat tweederde denkt dat het probleem van online seksuele intimidatie onder leerlingen toeneemt. De helft daarvan geeft aan dat de kennis ontbreekt om jongeren te ondersteunen. “Van de kinderen in mijn klas heeft de helft met online seksuele intimidatie te maken gehad”, zegt één van de docenten.