When The Dutch Ruled The World: The Rise & Fall of the Dutch East India Company

De Vereenigde Oostindische Compagnie of in hedendaagse spelling Verenigde Oost-Indische Compagnie, afgekort tot VOC (1602-1800), was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan.

WikipediA, mei 2021

📚 If you enjoyed this video about the Dutch East India Company and want to learn even more, we recommend reading the book “The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company” by William Dalrymple 👉 https://amzn.to/3gwpxNB (note: as an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases).