Liegen lijkt de norm

Mark Rutte is ongeschikt

In een rolgerichte cultuur streven medewerkers naar een zo groot mogelijke zekerheid en stabiliteit. De basis van deze cultuur wordt gevormd door regels, afspraken, procedures en hiërarchie.

meneer Chan liegt