Brutotoelage van SRD 1000,- wordt voor één jaar uitgekeerd; vakbond wil een nettobedrag – ABC Online

President Chan Santokhi heeft vandaag overleg gehad met vakbonden over verlichtende maatregelen voor ambtenaren. Er zal een bedrag van SRD 1000,- worden toegekend aan ambtenaren en de zorgsector in de lagere loonreeksen. De vakbonden hebben de regering gevraagd om dit bedrag als een nettobedrag uit te betalen.

Deze toelage zal een jaar lang worden betaald, en staat los van de eerdere gesprekken van de regering met vakbonden. Het staatshoofd voert hierover overleg met de Raad van Ministers.