Waarom is wijkagent Steven weg? | AJOUAD EN DE TOP 600 #4 | NPO 3

Wijkagent Steven de Groot is op non-actief gesteld. Wat is er gebeurd? Ajouad spreekt met zijn voormalig belangenbehartiger en met de ex- lachgaskoning Deniz, die een handtekeningenactie is gestart om Steven terug te krijgen.