Annett Keizer – Les 1 – Leren luisteren

Horen wat iemand zegt, betekent nog niet dat je ook goed kunt luisteren en elkaar goed begrijpt. In deze video zie je hoe we luisteren met 4 oren en spreken met 4 monden!