Nieuwe rechtszaak en dwangsom voor Nederlandse staat | Marjan Minnesma | Buitenhof

Hoe zorg je ervoor dat de overheid de klimaatdoelen haalt? Een gesprek met Marjan Minnesma, Herman Tjeenk Willink en Frans Timmermans.
https://www.npostart.nl/POMS_AT_16566246

Directeur van klimaatorganisatie Urgenda Marjan Minnesma dwong zes jaar geleden via de rechter af dat de uitstoot van broeikasgassen in hoog tempo verminderd moest worden. Is dat inmiddels ook gebeurd? En zo niet, hoe denkt Minnesma de overheid alsnog op de knieën te krijgen?