Help; hoe ga ik om met een driftbui, de nee-fase, een peuterpuber?

Alle ouders maken het mee met hun kinderen, de peuterpuberteit. Op alles antwoorden ze NEE of DAT KAN IK ZELLUF en als ze hun zin niet krijgen wordt dit gevolgd door een enorme driftbui.

Het is belangrijk dat je als ouder weet dat dit gedrag normaal is, het hoort bij de gezonde ontwikkeling van een kind. Handige tips hoe met dit gedrag om te gaan krijg je van kinder- en jeugdpsycholoog Frouke Sondeijker van het NJi in dit filmpje.

Kijk voor meer info over mamaNL op http://www.mamanl.nl
Kijk voor meer info over het NJi op http://www.nji.nl