Verhitte leden personeelsbond Diakonessenhuis eisen uitleg Naarendorp – ABC Online Nieuws

Ze eisten dat de voorzitter van de bond, Robby Naarendorp, hen met spoed zou informeren.