Terrassen voorlopig alleen toegankelijk voor gevaccineerden – ABC Online Nieuws

De horecabedrijven hebben toestemming ontvangen van de regering om vanaf zaterdag de deuren te openen. Daaraan zijn voorwaarden gesteld, waaronder het kunnen aantonen van een vaccinatiebewijs; ook al is dat slechts de eerste prik.

Robbin Roemer van de Vereniging Horeca Suriname, zegt dat de bestaande protocollen in acht genomen moeten worden en dat alle bezoekers digitaal geregistreerd dienen te worden. De mogelijkheid wordt bekeken dat ook niet-gevaccineerden de terrassen kunnen bezoeken, maar dan na het afnemen van een sneltest. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt.

Roemer zegt dat ruim 70% van het personeel van deze horecabedrijven reeds gevaccineerd is en dat er alles wordt gedaan om de overige personeelsleden over de streep te halen.